Počet záznamů: 1  

X-ray powder diffraction in forensic practice

 1. 1. 0053250 - UACH-T 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kotrlý, M. - Bezdička, Petr
  X-ray powder diffraction in forensic practice.
  [Rentgenová prášková difrace v soudnictví.]
  Materials structure. Roč. 13, č. 3 (2006), s. 153-155. ISSN 1210-8529
  Grant CEP: GA MV RN20052005001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: X-ray powder microdiffraction * pigments * forensic practice
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie

  X-ray powder microdiffraction is a new laboratory technique, quickly developing in last three years, and becoming available mainly due to hardware development of conventional powder diffractometers. The method was used in forensic practice.

  Prášková RTG mikrodifrakce je nová laboratorní metoda, jejíž rozvoj v posledních třech letech byl umožněn zejména díky dostupnosti hardwaru vyvinutého jako rozšíření běžných práškových difraktometrů. Tato metoda byla použita k řešení konkrétních úkolů v kriminalistice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0141567