Počet záznamů: 1  

Enzymatic urea adaptation: lactate and malate dehydrogenase in elasmobranchs

 1. 1.
  0049776 - FGU-C 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Lagana, G. - Bellocco, E. - Mannucci, C. - Leuzzi, U. - Tellone, E. - Kotyk, Arnošt - Galtieri, A.
  Enzymatic urea adaptation: lactate and malate dehydrogenase in elasmobranchs.
  [Enzymová adaptace na močovinu: laktát- a malátdehydrogenáza u elasmobranchií.]
  Physiological Research. Roč. 55, č. 6 (2006), s. 675-688. ISSN 0862-8408
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: elasmobranchs * lactate dehydrogenase * malate dehydrogenase
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 2.093, rok: 2006

  Differences were found in the occurence of lactate dehydrogenase and malate dehydrogenase in sharks and rays, particulary with regard to the number of isozymes in the species Etmopterus spinax and Galeus melanostomus. Resistance of the enzymes to urea was especially high in fisch species that accumulate urea in comparison with teleosts

  Byly zjištěny rozdíly v zastoupení laktátdehydrogenázy a malátdehydrogenázy u žraloků a rejnoků, a to zejména v počtu isoenzymů u druhu Etmopterus spinax a Galeus melanostomus. Rezistence enzymů k močovině byla zvláště vysoká u ryb, které akumulují močovinu, například žraloků, ve srovnání s kostnatými rybami
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0140072