Počet záznamů: 1  

Základní charakteristika prožensky orientovaných neziskových organizací v České republice

 1. 1.
  0049585 - SOÚ 2007 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Chaloupková, Jana
  Základní charakteristika prožensky orientovaných neziskových organizací v České republice.
  [Basic characteristics of pro-women oriented non-profit organizations in Czech Republic.]
  Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 7, č. 2 (2006), s. 29-36. ISSN 1213-0028
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS700280503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Women’s organization * non-profit organizations * activities to promote gender equality
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.genderonline.cz

  Tento text podává základní přehled o neziskových organizacích, které se v České republice zaměřují na prosazování rovných příležitostí mužů a žen a na podporu žen. Vedle ženských organizací se zaměřuje i na další neziskové organizace, které se v rámci svých aktivit soustředí na podporu žen či podporu rovných příležitostí mužů a žen. V 90. letech dochází v souvislosti s procesem přípravy na vstup do Evropské unie a zejména v důsledku změny dostupných zdrojů financování k vývoji tématického zaměření a aktivit pro-žensky orientovaných neziskových organizací. Tyto změny měly negativní dopady na organizace, jejichž zaměření se vymyká hlavnímu proudu témat, zároveň vedly k rozšiřování pole aktérů, kteří realizují genderově zaměřené projekty (např. v oblasti zlepšování podmínek na trhu práce).

  The article describes character of activities and thematic areas of Czech non-profit organizations that focus on promoting gender equality and women’s rights in 1990s. Beside the women’s organizations the attention is paid to identify the other projects aimed at supporting women or gender equality, but addressed by non-profit organizations whose main object of activity is broader. The shifts in topics and activities of Czech women’s organizations are identified in process of EU accession and particularly due to change of available resources of funding. This process led to marginalization of “not mainstream” topics, but in other areas it led to an increase of range of actors addressing projects to promote gender issues (mainly in area of improvement of equal opportunities on the labour market).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0139937

   
   
Počet záznamů: 1