Počet záznamů: 1  

Heat capacity, enthalpy and entropy of bismuth niobate and bismuth tantalate

 1. 1.
  0049275 - FZU-D 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hampl, M. - Strejc, A. - Sedmidubský, D. - Růžička, K. - Hejtmánek, Jiří - Leitner, J.
  Heat capacity, enthalpy and entropy of bismuth niobate and bismuth tantalate.
  [Tepelná kapacita, entalpie a entropie bismut niobátu a bismut tantalátu.]
  Journal of Solid State Chemistry. Roč. 179, - (2006), s. 77-80. ISSN 0022-4596
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: heat capacity * heat of formation * heat content * bismuth perovskite
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.107, rok: 2006

  The heat capacity and heat content of bismuth niobate BiNbO4 and bismuth tantalate BiTaO4 were measured. An attempt to estimate the values of the heat of formation from the constituent binary oxides was made.

  Byla měřena tepelná kapacita a tepelný objem BiNbO4 a BiTaO4. Na základě experimentálních dat bylo odhadnuto reakční teplo spojené s formováním příslušných fází z binárních oxidů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003787