Počet záznamů: 1  

Evolutionary relationships of Spirurina (Nematoda: Chromadorea: Rhabditida) with special emphasis on dracunculoid nematodes inferred from SSU rRNA gene sequences

 1. 1.
  0048734 - BC-A 2007 RIV AU eng J - Článek v odborném periodiku
  Wijová, Martina - Moravec, František - Horák, Aleš - Lukeš, Julius
  Evolutionary relationships of Spirurina (Nematoda: Chromadorea: Rhabditida) with special emphasis on dracunculoid nematodes inferred from SSU rRNA gene sequences.
  [Evoluční vztahy u Spirurina (Nematoda: Chromadorea: Rhabditida), s důrazem na drakunkuloidní hlístice, založené na SSU rRNA genových sekvencích.]
  International Journal for Parasitology. Roč. 36, č. 9 (2006), s. 1067-1075. ISSN 0020-7519
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/0170
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Nematoda * Spirurina * SSU rRNA gene sequences
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 3.337, rok: 2006

  The analysis of 26 new small subunit rRNA sequences obtained from helminths that primarily parasitize fishes from five continents provided well-supported trees, allowing to study the phylogenetic relationships among spirurid nematodes. The analyses have shown that Dracunculoidea is a paraphyletic taxon and Anguillicolidae and Gnathostomatidae constitute the basal branch of the suborder Spirurina. The genera Philometra and Philometroides appear to be paraphyletic, while on the higher taxonomic level, good correlation between the morphology-based system and molecular data was observed.

  Analýza 26 nových sekvencí malých podjednotek rRNA helmintů cizopasících hlavně v rybách z pěti kontinentů poskytla dobře podložené kmeny umožňující studium fylogenetických vztahů mezi spiruridními hlísticemi. Analýzy ukázaly, že nadčeleď Dracunculoidea je parafyletickým taxonem a Anguillicolidae a Gnathostomatidae tvoří bazální větev podřádu Spirurina. Rody Philometra a Philometroides se zdají být parafyletické, zatímco na vyšší taxonomické úrovni byla pozorována korelace mezi systémem založeným na morfologii a molekulárními údaji.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0139305