Počet záznamů: 1  

Phylogenetic analysis of coccidian parasites from invertebrates: search for missing links

 1. 1.
  0048369 - BC-A 2007 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kopečná, Jana - Jirků, Milan - Oborník, Miroslav - Tokarev, Y. S. - Lukeš, Julius - Modrý, David
  Phylogenetic analysis of coccidian parasites from invertebrates: search for missing links.
  [Fylogenetická analýza kokcidiových parazitů z bezobratlých: hledání chybějícího článku.]
  Protist. Roč. 157, č. 2 (2006), s. 173-183. ISSN 1434-4610
  Grant CEP: GA ČR GP524/03/D104
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Adelina * Aggregata * molecular phylogeny
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 3.262, rok: 2006

  Apicomplexan parasites of invertebrates, with the exception of gregarines, have so far been ignored in phylogenetic studies. Thus we sequenced the nuclear SSU rRNA genes from the homoxenous apicomplexan parasites of insects Adelina grylli and Adelina dimidiata, and the heteroxenous Aggregata octopiana and Aggregata eberthii that are transmitted between cephalopods and crustaceans, and used them for phylogenetic reconstructions. The position of the adelinids as a sister group to Hepatozoon spp. within the suborder Adeleorina was stable regardless of the phylogenetic method used. In contrast, both members of the genus Aggregata possess highly divergent SSU rRNA genes with an unusual nucleotide composition. Because of this, they form the longest branches in the tree and their position is variable.

  Kromě gregarín byli doposud parazité ze skupiny Apicomplexa, kteří napadají bezobratlé, ve fylogenetických studiích ignorováni. Z tohoto důvodu jsme osekvenovali jaderné geny pro SSU rRNA homoxenních hmyzích parazitů Adelina grylli a Adelina dimidiate a heteroxenních Aggregata octopiana a Aggregata eberthii, kteří jsou přenášeni mezi hlavonožci a korýši, a použili je pro fylogenetické rekonstrukce. Pozice adelinid jako sesterské skupiny Hepatozoon spp. uvnitř podřádu Adeleorina byla stabilní bez ohledu na použitou metodu. Naproti tomu geny pro SSU rRNA obou zástupců rodu Aggregata jsou vysoce divergentní, s neobvyklým nukleotidovým složením. Z tohoto důvodu tvoří nejdelší větve fylogenetického stromu a jejich pozice je proměnlivá.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0139023