Počet záznamů: 1  

Ptačí chřipka a tažní ptáci

 1. 1.
  0048350 - UBO-W 2007 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hubálek, Zdeněk
  Ptačí chřipka a tažní ptáci.
  [Bird influenza and migrating birds.]
  Crex - Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO. Roč. 26, - (2006), s. 131-137. ISSN 1213-211X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: bird influenza * migrating birds
  Kód oboru RIV: FN - Epidemiologie, infek. nemoci a klin. imunologie

  Dlouhodobým rezervoárem většiny chřipkových virů A jsou volně žijící vodní ptácí, především vrubozobí (Anseriformes). V letech 2005-2006 došlo k rychlému šíření vysoce patogenního viru ptačí chřipky (HPAI - "highly pathogenic avian influenza") kmene H5N1, které začalo v květnu 2005. V práci je chronologicky dokumentován postupný roznos viru H5N1 z jihovýchodní Asie, ohniska svého vzniku, do dalších oblastí Eurasie a Afriky. Virus H5N1 byl do října 2006 detekován v 52 zemích, vedl k úhynu či preventivnímu usmrcení více než 220 milionů kusů drůbeže a volně žijících ptáků, a způsobil také 253 případů lidského onemocnění, které u 148 osob končilo smrtí. Byly zaznamenány rovněž ojedinělé specifické úhyny šelem (tygři v ZOO, kočky, kunovité aj.). Zeměpisné šíření ptačí chřipky H5N1 naznačilo významnou roli, kterou při této diseminaci hráli tažní ptáci. Jsou uvedeny důkazy (včetně nepřímých) pro tuto hypotézu, a jsou diskutovány názory, které roli tažných ptáků zpochybňují.

  Wild anseriforms and certain other waterbirds present a longterm reservoir of influenza A viruses. From May 2005 to 2006, a rapid spread of a highly pathogenic avian influenza A strain H5N1 occurred from the original focus in southeastern Asia to other regions of Eurasia and to Africa. This virus dissemination is documented in the paper chronologically. H5N1 virus was detected in 52 countries until October 2006, and it caused death or preventive killing of 200 million poultry, mass deaths in free-living birds and also 253 human avian influenza cases, 148 of them fatal. The disease has also been sporadically reported in carnivores (tigers in ZOOs, cats, mustelids etc.). Patterns of the geographic spread indicated a significant role of migratory birds during this dissemination. Evidence (including indirect) for this hypothesis is given, and opinions regarding this hypothesis doubtful are discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0139008