Počet záznamů: 1  

Ancient Phylogenetic Beginnings of Immunoglobulin Hypermutation

 1. 1. 0048141 - MBU-M 2007 RIV SIGLE US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubrycht, J. - Sigler, Karel - Růžička, Michal - Souček, P. - Borecký, J. - Ježek, Petr
  Ancient Phylogenetic Beginnings of Immunoglobulin Hypermutation.
  [Starobylé fylogenetické počátky hypermutace imunoglobulinů.]
  Journal of Molecular Evolution. Roč. 63, - (2006), s. 691-706. ISSN 0022-2844
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: immunoglobulin * hypermutation * antigen
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.767, rok: 2006

  Our analysis, based predominantly on primary structure, demonstrates the existence of molecules similar to immunoglobulin (Ig) domains, variable Ig domains (IGv), and antigen receptors (AR) in unicellular organisms and nonvertebrates The results of our analysis are discussed with respect to the possible phylogeny of molecules preceding the hypothetical common antigen receptor ancestor

  Na základě primární struktury práce analyzuje a ukazuje existenci molekul podobných doménám imunoglobulinů (Ig), variabilním doménám imunoglobulinů (IGv), a receptorům pro antigeny (AR) v jednobuněčných organismech a bezobratlých. Výsledky analýzy jsou diskutovány s ohledem na možnou fylogenezi molekul, které předcházely hypotetickému obecnému předchůdci antigenních receptorů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0138851