Počet záznamů: 1  

Philometra ovata (Nematoda: Philometroidea): a potential sentinel species of heavy metal accumulation

 1. 1.
  0047712 - UBO-W 2007 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Baruš, Vlastimil - Jarkovský, J. - Prokeš, Miroslav
  Philometra ovata (Nematoda: Philometroidea): a potential sentinel species of heavy metal accumulation.
  [Philometra ovata (Nematoda: Philometroidea): potenciální strážný druh pro akumulaci těžkých kovů.]
  Parasitology Research. Roč. 100, č. 5 (2007), s. 929-933. ISSN 0932-0113
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/0170; GA MZe(CZ) QF3029
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519; CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Nematoda * heavy metal accumulation
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.512, rok: 2007

  To assess the bioindicator value of parasites, the concentrations of six heavy metals (Cr, Cu, Pb, Cd, Ni and Zn) were analyzed by atomic absorption spectrometry in gravid females of the nematode Philometra ovata, body cavity parasites of gudgeon (Gobio gobio) and muscle samples of infected and uninfected hosts. The concentration of heavy metals was significantly higher in specimens of P. ovata compared to the host muscle tissue. The parasite-to-muscle ratio of heavy metals varied from 3.2 to 121.7, in increasing concentrations for Cr, Cd, Cu, Pb, Ni and Zn. The presence of parasites did not influence the heavy metal content of the hosts, and no significant differences were found between muscle tissues of parasitized and non-parasitized fishes. The bioconcentration factor varied between 0.4 and 25.8, in increasing order for Cd, Zn, Cu, Pb, Ni and Cr. These results indicate that P. ovata may serve as sensitive indicator species of heavy metal pollution in freshwater ecosystems.

  Za účelem ocenění bioindikační hodnoty parazitů byla analyzována koncentrace šesti těžkých kovů (Cr, Cu, Pb, Cd, Ni a Zn) pomocí atomické pohlcovací spektrometrie u gravidních samic hlístice Philometra ovata, parazita tělní dutiny hrouzka obecného (Gobio gobio) a u vzorků svalové tkáně z infikovaných a neinfikovaných hostitelů. Koncentrace těžkých kovů byla významně vyšší ve vzorcích P. ovata ve srovnání se svalovou tkání hostitele. Poměr těžkých kovů parazit ke svalu kolísal od 3,2 do 121,7, ve zvyšujících se koncentracích pro Cr, Cd, Cu, Pb, Ni a Zn. Přítomnost parazitů neovlivňovala obsah těžkých kovů u hostitelů, a žádné průkazné rozdíly nebyly nalezeny mezi svalovými tkáněmi z infikovaných a neinfikovaných ryb. Biokoncentrační faktor kolísal mezi 0,4 a 25,8 ve vzestupném pořadí pro Cd, Zn, Cu, Pb, Ni a Cr. Tyto výsledky signalizují, že P. ovata může sloužit jako citlivý indikátorový druh znečištění těžkými kovy ve sladkovodních ekosystémech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0138543