Počet záznamů: 1  

NanoTest™ NT600 – A device for analyses of mechanical properties of materials

 1. 1. 0047579 - FZU-D 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Čtvrtlík, Radim - Stranyánek, Martin - Boháč, Petr - Jastrabík, Lubomír
  NanoTest™ NT600 – A device for analyses of mechanical properties of materials.
  [NanoTest™ NT600 – zařízení pro analýzu mechanických vlastností materiálů.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 13, č. 2 (2006), s. 90-93. ISSN 1211-5894
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: nano-mechanical properties * nanoindentation * thin films
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  Thin films and coatings technology have become the crucial aspect in a wide range of production processes. It is used for instance in electro technical industry, electronics, optics, mechanical engineering, energetics and medicine. The special rank belongs to the modular measuring system NanoTest™ NT600 (Micro Materials Ltd.) significant by its unique construction, which enables horizontally loading of the specimen.

  Depozice tenkých vrstev se v posledních letech stala nezbytnou součástí mnoha výrobních procesů, s úspěchem se používá například v elektrotechnickém průmyslu, strojírenství, energetice, či lékařství. Z tohoto důvodu vzrůstají požadavky na kvalitní metrologii tenkých vrstev a povlaků. Modulární měřicí systém NanoTest™ NT600 umožňuje provést takřka kompletní analýzu mechanických vlastností povrchů (nanoindentace, vrypová zkouška, dynamické testy, atd.). Jeho modulární koncepce využívající kyvadla umožňuje zatěžovat zkoumaný vzorek silou orientovanou ve směru horizontálním.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0138438