Počet záznamů: 1  

Temporal and spatial heterogeneity of soil CO2 efflux in a Norway spruce stand

 1. 1.
  0047032 - ÚVGZ 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kurajdová, Jana - Acosta, Manuel - Pavelka, Marian
  Temporal and spatial heterogeneity of soil CO2 efflux in a Norway spruce stand.
  [Teplotní a prostorová heterogenita v půdním toku CO2 v porostu smrku ztepilého.]
  Beskydy. Roč. 2006, č. 19 (2006), s. 1. ISSN 1803-1013
  Grant CEP: GA MŠk OC 627.001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: soil CO2 efflux * Norway spruce stand * temperature * spatial and temporal heterogeneity * stand density
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie

  Measurements of soil CO2 efflux in a Norway spruce stand were carried out in campaigns during the growing season 2005 at the plot of two different densities (dense part 2700 tree.ha-1 (FD) and sparse part 2500 tree.ha-1 (FS)) in order to determine the soil CO2 efflux temporal and spatial heterogeneity.

  Měření půdního toku CO2 v porostu smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.) se uskutečnilo během vegetační sezóny v roku 2006 v porostu o dvou rozdílných hustotách (hustá část 2700 ks.ha-1 (FD) a řídká část 2500 ks.ha-1(FS)) za účelem zjištění půdní prostorové a sezónní heterogenity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0138068
   
Počet záznamů: 1