Počet záznamů: 1  

Magnetic resonance tracking of transplanted stem cells in rat brain and spinal cord

 1. 1. 0044986 - UEM-P 2007 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Syková, Eva - Jendelová, Pavla
  Magnetic resonance tracking of transplanted stem cells in rat brain and spinal cord.
  [Sledování transplantovaných kmenových buněk v mozku a míše magnetickou rezonancí.]
  Neurodegenerative Diseases. Roč. 3, - (2006), s. 62-67 ISSN 1660-2854
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA309/06/1594; GA MŠk LC554; GA MŠk 1M0538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: Cell transplantation * Nanoparticles * Photochemical lesio
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Anotace: A review summarising results obtained in studies with different nanoparticle-labeled adult and embryonic stem cells implanted into rats with cortical photochemical lesions or spinal cord compresion lesions and monitoring their fate in host tissue using magnetic resonance imaging.

  Anotace: Přehledný článek shrnující výsledky získané implantací různých typů kmenových buněk potkanům s mozkovou nebo míšní lézí a sledování osudu těchto buněk pomocí magnetické resonance.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137641