Počet záznamů: 1  

A numerical approach to weak Pareto solutions to equilibrium problems with equilibrium constraints

 1. 1.
  0044956 - UTIA-B 2007 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Červinka, Michal
  A numerical approach to weak Pareto solutions to equilibrium problems with equilibrium constraints.
  [Numerický přístup k slabým Paretovským řešením ekvilibriálních úloh s ekvilibriálními omezeními.]
  Journal of Electrical Engineering - Elektrotechnický časopis. Roč. 57, č. 7 (2006), s. 14-17. ISSN 1335-3632.
  [ISCAM 2006. International Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students. Bratislava, 07.04.2006-08.04.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: equilibrium problems with complementarity constraints * multiobjective optimization * variational analysis
  Kód oboru RIV: BD - Teorie informace

  The paper concerns a class of hierarchical games called equilibrium problems with complementarity constraints. We investigate the effect of cooperative behaviour of leaders. One can treat such problem as a multiobjective program subject to complementarity constraints. We provide a numerical approach and present numerical results.

  Článek pojednává o třídě hierarchických her zvaných ekvilibriální úlohy s komplementárními omezeními. Zkoumáme efekty kooperativního chování vůdců. Na takovéto úlohy lze nahlížet jako na vícekriteriální optimalizační úlohu s komplementárními omezeními. Navrhujeme numerický přístup a prezentujeme numerické výsledky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137616