Počet záznamů: 1  

A high granularity plastic scintillator tile hadronic calorimeter with APD readout for a linear collider detector

 1. 1. 0044352 - FZU-D 2007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Andreev, V. - Cvach, Jaroslav - Danilov, M. - Devitsin, E. - Dodonov, V. - Eigen, G. - Garutti, E. - Gilitzky, Yu. - Groll, M. - Heuer, R.D. - Janata, Milan - Kacl, Ivan - Korbel, V. - Kozlov, V. Yu - Meyer, H. - Morgunov, V. - Němeček, Stanislav - Pöschl, R. - Polák, Ivo - Raspereza, A. - Reiche, S. - Rusinov, V. - Sefkow, F. - Smirnov, P. - Terkulov, A. - Valkár, Š. - Weichert, Jan - Zálešák, Jaroslav
  A high granularity plastic scintillator tile hadronic calorimeter with APD readout for a linear collider detector.
  [Hadronový kalorimetr s destičkami z plastového scintilátoru čtené pomocí APD pro detektor na lineárním urychlovači.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A. Roč. 564, - (2006), s. 144-154. ISSN 0168-9002
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC527; GA MŠk(CZ) 1P05LA259; GA ČR(CZ) GA202/05/0653
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: hadronic calorimeter * plastic scintillator tile * APD readout * linear collider detector
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 1.185, rok: 2006

  The performance of an analog hadron calorimeter prototype, where plastic scintillator tiles are read out with wavelength-shifting fibers coupled to avalanche photodiodes is reported. This prototype configuration has been tested using a positron beam at DESY with energies between 1 and 6 GeV. The results are in good agreement with simulation studies and previous measurements using silicon photomultiplier readout.

  Práce informuje o funkčnosti prototypu analogového hadronového kalorimetru, kde informace z destiček plastového scintilátoru se čtou pomocí vláken, posunujících vlnovou délku, napojených na lavinové fotodiody. Toto uspořádání prototypu se testovalo v DESY svazkem positronů s energiemi mezi 1 a 6 GeV. Výsledky jsou v dobrém souhlase se simulačními studiemi a s předešlými měřeními, používajícími ke čtení informace křemíkové fotonásobiče.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137151