Počet záznamů: 1  

Research on High Current Pulse Discharges at IPP ASci CR

 1. 1.
  0044314 - ÚFP 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Koláček, Karel - Schmidt, Jiří - Prukner, Václav - Štraus, Jaroslav - Frolov, Oleksandr - Martínková, M.
  Research on High Current Pulse Discharges at IPP ASci CR.
  [Výzkum silnoproudých impulsních výbojů v ÚFP AV ČR.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 56, suppl. B (2006), s. 259-266. ISSN 0011-4626.
  [Symposium on Plasma Physics and Technology/22nd./. Praha, 26.6.2006-29.6.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/1324; GA MŠk 1P04LA235
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Pulsed high current capillary discharge * amplified spontaneous emission * soft X-ray laser
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.568, rok: 2006

  The latest activities in the field of soft X-ray generation by pulse high-current discharges at IPP ASci CR are described. All these activities are aimed at amplified spontaneous emission (ASE) of multiply charged ions. Device CAPEX is already lasing at 46,88 nm on Ne-like Ar ions. At present factors influencing its function (alignement, capillary lasing life-time) are studied. Device CAPEX-U, intended for studies of ASE at shorter wavelengths, is being assembled. Device SHOW, water-filled experimental chamber with converging cylindrical shock wave, will replace (in one of variants) the capillary in CAPEX-U for wire explosion in water.

  Jsou popsány aktivity ÚFP AV ČR v oboru generace měkkého rtg záření impulsními silno-proudými výboji. Všechny tyto aktivity mají za cíl zesílení spontánní emise (ASE) mnohonásobně nabitých iontů. Zařízení CAPEX již laseruje na vlnové délce 46,88 nm na Ne-podobných iontech Ar. Nyní jsou studovány faktory ovlivňující jeho funkci (nastavení, životnost laserování v kapiláře). Sestavuje se zařízení CAPEX-U, navržené pro studium ASE na kratších vlnových délkách. Zařízení SHOW, vodou plněná experimentální komora s konvergentní cylindrickou rázovou vlnou zamění (v jedné z variant) kapiláru v CAPEX-U za explodující drátek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003721