Počet záznamů: 1  

Application of ab initio electronic structure calculations for prediction of phase equilibria in superaustenitic steels

 1. 1. 0044238 - UFM-A 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vřešťál, J. - Kroupa, Aleš - Šob, Mojmír
  Application of ab initio electronic structure calculations for prediction of phase equilibria in superaustenitic steels.
  [Použití výpočtů elektronové struktury ab initio k predikci fázových rovnovah v superaustenitických ocelích.]
  Computational Materials Science. Roč. 38, č. 11 (2006), s. 298-302. ISSN 0927-0256
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/03/1354; GA AV ČR(CZ) IBS2041105
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: electronic structure * Phase diagrams * Steel
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 1.104, rok: 2006

  Our recent results of application of ab initio electronic structure calculations in modeling of phase equilibria for binary and ternary transition-metal systems containing complex intermetallic phases (Laves phase, sigma phase) are summarized. Examples of application of total energy differences calculated ab initio for sigma phase in the CALPHAD method for Cr-Mo and Cr-Fe-Mo systems are presented. The description of sigma phase, based on above-mentioned total energy differences for binary systems Cr-Fe, Cr-Ni, Fe-Ni, Fe-Mo, Cr-Mo, Cr-Fe-Ni and Cr-Fe-Mo systems is included into the thermodynamic database for calculation of phase equilibria in steels, developed earlier by some of the authors. Theoretical results obtained by new and older models are compared with new experimental data for superaustenitic (high-nickel-chromium) steels.

  Jsou shrnuty vlastní výsledky použití ab initio výpočtů elektronové struktury pro modelování fázových rovnovah v binárních a ternárních soustavách transitivních kovů. Jsou uvedeny příklady použití vypočtené diference celkové energie vypočtené ab initio pro sigma fázi v metodě CALPHAD pro soustavy Cr-Mo a Cr-Fe-Mo. S použitím výsledků pro systémy Cr-Fe, Cr-Ni, Fe-Ni, Fe-Mo, Cr-Mo, Cr-Fe-Ni a Cr-Fe-Mo, získanými dříve autory této práce byla vytvořena termodynamická databáze pro výpočet fázových rovnovah v ocelích. Teoretické výsledky získané touto novou datbází byly porovnány s výsledky získanými předchozí databází a experimentem pro t.zv.superaustenitické oceli (oceli s vysokým obsahemn niklu a chromu).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137076