Počet záznamů: 1  

Oriented xenon hydride molecules in the gas phase

 1. 1. 0044218 - UFCH-W 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Buck, U. - Fárník, Michal
  Oriented xenon hydride molecules in the gas phase.
  [Orientované molekuly hydride xenonu v plynné fázi.]
  International Reviews in Physical Chemistry. Roč. 25, č. 4 (2006), s. 583-612. ISSN 0144-235X
  Grant ostatní:Deutsche Forschungsgemeinschaft(DE) SFB 357
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: photofragment translational spectroscopy * charge transfer molecules * low temperature matrices * neutral rare-gas
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 6.036, rok: 2006

  The production of the xenon hydride molecules HXeX with X = 1 and Cl in the gas phase is reviewed. These molecules are generated by the photolysis of the hydrogen halide HI and HCl molecules on the surface of large xenon Xe-n clusters. Molecular dynamics simulations show that the flexible H atoms react with the heavy XeX moiety and form the desired molecules with nearly no rotational motion. They are observed by photodissociation with subsequent detection of the kinetic energy of the H atom fragment. During the generating process, the cluster starts to evaporate and the hydride molecule is left essentially free. For further discrimination against the H atom fragments from HX, the HXeX molecules are oriented in a combined pulsed laser field and a weak electrostatic field. The three topics which represent the background of our experiments are briefly reviewed: the nature and generation of rare gas hydrides, the alignment and orientation of molecules in electric fields, ...

  Předložený článek shrnuje poznatky o přípravě molekul hydride xenonu HXeX, kde X=I a Cl. Tyto molekuly jsou generovány při fotolýze molekul HI a HCl na povrchu velkých klastrů xenonu Xen. Simulace s použitím molekulové dynamiky ukazují, že flexibilní H-atomy rekombinují s těžkou jednotkou XeX a vytvoří molekulu s téměř nulovým rotačním pohybem. Tyto molekuly jsou pak pozorovány následnou fotodisociací a měřením kinetické energie fragmentu H-atomu. V průběhu tvorby molekuly se klastr začíná vypařovat a nakonec zústane v zásadě volná molekula hydridu ve vakuu. K odlišení H-fragmentů z disociace HX molekul jsou molekyly HXeX orientovány v kombinaci elektrického pole pulzního laseru a slabého elektrostatického pole . Tři základní body našeho experimentu jsou stručně shrnuty: existence a vznik hydridů vzácných plynů, vyrovnání a orientace molekul v elektrických polích a fotodisociace vybraných molekul v klastrech vzácných plynů. ...
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137057