Počet záznamů: 1  

Formation of long and thin polymer fiber using nondiffracting beam

 1. 1.
  0043855 - UPT-D 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ježek, Jan - Čižmár, Tomáš - Neděla, Vilém - Zemánek, Pavel
  Formation of long and thin polymer fiber using nondiffracting beam.
  [Tvorba tenkých polymerových vláken pomocí nedifrakčních svazků.]
  Optics Express. Roč. 14, č. 19 (2006), s. 8506-8515. ISSN 1094-4087
  Grant CEP: GA AV ČR KJB2065404; GA MŠk(CZ) LC06007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: fiber design and fabrication * laser beam shaping * polymers
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 4.009, rok: 2006

  We present a unique method that utilizes high intensity core of the zero-order nondiffracting beam (NDB) to fabricate a homogeneous polymer fiber as narrow as 2 .m.m and as long as centimeters. The constant diameter of the fiber along all its length is done by the propagation invariant properties of the NDB. The length of the fiber is determined by the maximum propagation distance of the NDB which is much longer than the classical Gaussian beam of comparable width. Moreover, we also proved that the self-writing waveguide mechanism prolongs the length of the developed fibers. Circular movement of the NDB creates hollow fiber, several co-axial, or overlapping fibers.

  Představujeme unikátní metodu, která využívá vysoce intenzivní jádro nedifrakčního svazku (NDS) nultého řádu, vytváření homogenních polymerových vláken tenkých až 2 .m.m několik centimetrů dlouhých. Konstantní průměr vlákna podél jeho celé délky je získán díky invariantním vlastnostem NDS po celou. Délka vlákna je určena maximální vzdáleností, na kterou se NDS šíří a která je mnohem větší než v případě klasického Gaussovského svazku srovnatelné šířky. Dále jsme prokázali, že samo-zapisující vlnovodový mechanismus prodlužuje délku vytvářených vláken. Kruhový pohyb NDS vytváří dutá vlákna, několik souosých vláken, nebo protínající se vlákna.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136754