Počet záznamů: 1  

Single and dual cation sites in zeolites: Theoretical calculations and FTIR spectroscopic studies on CO adsorption on K-FER

 1. 1.
  0043637 - UOCHB-X 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Garrone, E. - Bulánek, R. - Frolich, K. - Areán, C. O. - Delgado, M. R. - Palomino, G. T. - Nachtigallová, Dana - Nachtigall, Petr
  Single and dual cation sites in zeolites: Theoretical calculations and FTIR spectroscopic studies on CO adsorption on K-FER.
  [Single a duální kationtové pozice v zeolitech: Teoretická a FTIR studie adsorbce CO v zeolitu K-FER.]
  Journal of Physical Chemistry B. Roč. 110, č. 45 (2006), s. 22542-22550. ISSN 1520-6106
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC512; GA ČR(CZ) GA203/06/0324
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: vibrational dynamics * IR spectroscopy * periodic DFT
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.115, rok: 2006

  Interaction of CO with K-FER zeolite was investigated by a combination of variable temperature IR spectroscopy and computational study. Based on agreement between experimental and calculated results the following carbonyl complexes were identified: (i) mono- and dicarbonyl C-down complexes on single K+ sites characterized by IR absorption bands at 2163 and 2161 cm-1, respectively, (ii) complexes formed by CO bridging two K+ ions separated by about 7-8 (dual sites) characterized by a band at 2148 cm-1, and (iii) isocarbonyl (O-down) complexes characterized by a band at 2116 cm-1.

  Kombinace VTIR spektroskopie a DFT výpočtů byla použita ke studiu interakce CO se zeolitem K-FER. Na základě shody mezi experimentálními a teoretickými výsledky byly identifikovány následující typy karbonylů: (i) mono- a dikarbonyly vázané C atomem na izolovaných K+ iontech s frekvencemi 2163 a 2161 cm-1, (ii) komplexy vytvořené CO vázaným mezi dvěma K+ ionty vzdálenými od sebe 7-8 (duální pozice) s frekvencí 2148 cm-1 a (iii) isokarbonyly (vázané O atomem) s frekvencí 2116 cm-1.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003702