Počet záznamů: 1  

Heritability and tissue specificity of expression quantitative trait loci

 1. 1. 0043460 - FGU-C 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Petretto, E. - Mangion, J. - Dickens, N. J. - Cook, S.A. - Kumaran, M. K. - Lu, H. - Fischer, J. - Maatz, H. - Křen, Vladimír - Pravenec, Michal - Hubner, N. - Aitman, T. J.
  Heritability and tissue specificity of expression quantitative trait loci.
  [Heritabilita a tkáňová specificita expresních lokusů kvantitativních znaků.]
  PLoS Genetics. Roč. 2, č. 10 (2006), s. 1625-1633 ISSN 1553-7390
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0520; GA ČR(CZ) GA301/06/0028; GA ČR(CZ) GA301/04/0390
  Grant ostatní:HHMI(US) 55005624
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: expression QTL * heritability * tissue specificity
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 7.671, rok: 2006

  We described the influence of heritability and allelic effect of the quantitative trait locus on detection of cis- and trans-acting eQTLs and discuss how these factors operate in a tissue-specific context

  Popsali jsme vliv heritability a alelických efektů lokusů kvantitativních znaků na detekci cis- a trans-regulovaných eQTL a posoudili, jak tyto faktory působí v tkáňově specifickém kontextu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136443