Počet záznamů: 1  

Mild hydrolysis of nitriles by Fusarium solani strain O1

 1. 1.
  0043327 - MBU-M 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Vejvoda, Vojtěch - Kaplan, Ondřej - Klozová, Jana - Masák, J. - Čejková, A. - Jirků, V. - Stloukal, R. - Martínková, Ludmila
  Mild hydrolysis of nitriles by Fusarium solani strain O1.
  [Hydrolýza nitrilů pomocí F. solani kmen O1 za mírných reakčních podmínek.]
  Folia Microbiologica. Roč. 51, č. 4 (2006), s. 251-256. ISSN 0015-5632
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4020213; GA ČR GA203/05/2267; GA MŠk LC06010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: fusarium solani
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 0.963, rok: 2006

  High levels of an aromatic nitrilase (about 37μkat/L culture) were induced in Fusarium solani O1 after trasfer of the mycelium from a rich medium into a medium with 20 mmol/L picolinonitrile. The mycelium was entrapped in lense-shaped particles consisting of a polyvinyl alcohol/polyethylene glycol copolymer (LentiKats®). The cell-free extract was immobilized by hydrophobic binding onto a Butyl Sepharose column. The enzyme was useful for the mild hydrolysis of nicotinonitrile, isonicotinonitrile and benzonitrile

  Vysoké množství aromatické nitrilasy (přibližně 37 μkat/l kultury) bylo indukováno v kmeni Fusarium solani O1 po přeočkování mycelia z bohatého media do media obsahujícího 2-kyanoypridin (20 mmol/l). Mycelium bylo zachyceno v čočkovitých částicích skládajících se z kopolymeru polyvinyl alkoholu a polyethylen glykolu (LentiKats®). Bezbuněčný extrakt byl imobilizován pomocí hydrofobních vazeb na Butyl Sepharosovou kolonu. Enzym je užitečný pro konverze 3-kyanopyridinu, 4-kyaniopyridinu a benzonitrilu za mírných reakčních podmínek
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136348