Počet záznamů: 1  

Possibility of reducing stray losses and parasitic torques in two-phase emergency feeding of induction motors

 1. 1.
  0042763 - UT-L 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Schreier, Luděk - Bendl, Jiří - Chomát, Miroslav - Klíma, J.
  Possibility of reducing stray losses and parasitic torques in two-phase emergency feeding of induction motors.
  [Možnost snižování přídavných ztrát a parazitních momentů při dvoufázovém nozovém napájení asynchronních motorů.]
  Acta Technica CSAV. Roč. 51, č. 2 (2006), s. 109-131. ISSN 0001-7043
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/04/0215
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: induction motor * emergency operation of electrical drives * stray losses
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  The paper deals with emergency feeding of a three-phase induction motor by injected currents after disconnection of the faulty leg of the feeding converter and subsequent reconfiguration of the converter. At reconfiguration, the winding fed by the damaged leg is disconnected and the stator winding neutral is connected to the midpoint of the capacitor bank in the dc link. It give rise to the zero-sequence component of stator currents ant to the third space harmonic of current layer, magnetic flux density, and yoke flux. The rise of stray losses and parasitic torques due to the zero- and negative-sequence components in the currents is discussed. A possibility to reduced these losses and torques by a proper choice of the phase shift of stator currents is shown.

  Článek se zabývá nouzovým napájením motoru vnucenými proudy po odpojení havarované větve měniče a následné rekonfiguraci měniče. Během rekonfigurace je vinutí napájené z poškozené větve odpojeno a uzel vinutí je připojen na střed kondenzátorů stejnosměrného meziobvodu. V tomto případě vzniká nulová složka statorových proudů, třetí proudové harmonické proudové vrstvy, magnetické indukce a toku ve jhu. Je vyšetřován vznik přídavných ztrát a parazitních momentů, které vznikají v důsledku nulové a zpětné složky statorových proudů a ukázána možnost snižování těchto ztrát a momentů vhodnou volbou fázového posuvu statorových proudů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0135925