Počet záznamů: 1  

First Results of Minimum Fisher Regularisation as Unfolding Method for JET NE213 Liquid Scintillator Neutron Spectrometry

 1. 1. 0041843 - UFP-V 2007 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Mlynář, Jan - Adams, J. M. - Bertalot, L. - Conroy, S.
  First Results of Minimum Fisher Regularisation as Unfolding Method for JET NE213 Liquid Scintillator Neutron Spectrometry.
  [První výsledky minimální Fischerovy regularizace jako metody k dekonvoluci neutronových spekter z kapalinového scintilátoru NE213 na JET.]
  Fusion Engineering and Design. Roč. 74, 1-4 (2005), s. 781-786 ISSN 0920-3796.
  [Symposium on Fusion Technology - SOFT/23rd./. Benátky, 20.9.2004-24.9.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Tokamak * fusion * neutron diagnostic * spectrum unfolding * scintillator regularisation
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.981, rok: 2005
  http://soft2004.igi.cnr.it/

  At JET, the NE213 liquid scintillator is being validated as a diagnostic tool for spectral measurements of neutrons emitted from the plasma. Neutron spectra have to be unfolded from the measured pulse-height spectra, which is an ill-conditioned problem. Therefore, use of two independent unfolding methods allows for less ambiguity on the interpretation of the data. In parallel to the routine algorithm MAXED based on the Maximum Entropy method, the Minimum Fisher Regularisation (MFR) method has been introduced at JET. The MFR method, known from two-dimensional tomography applications, has proved to provide a new transparent tool to validate the JET neutron spectra measured with the NE213 liquid scintillators. In this article, the MFR method applicable to spectra unfolding is briefly explained. After a mention of MFR tests on phantom spectra experimental neutron spectra are presented that were obtained by applying MFR to NE213 data in selected JET experiments.

  Na tokamaku JET je testován scintilační detektor neutronů s náplní NE213. Dekonvolucí získaných spekter odražených protonů lze získat energetické spektrum neutronů, pokud je dobře známa převodní funkce. V článku jsou prezentovány první výsledky aplikace Minimální Fisherovy regularizace (MFR), známé z 2D tomografie plazmatu. Výsledky jsou velmi slibné a potvrzují předchozí výsledky získané pomocí metody maximální entropie (MAXED). Proto lze přijmout závěr, že případné chyby ve spektrech jsou důsledkem nepřesné převodní funkce, nikoli projevem artefaktů dekonvoluce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0135201