Počet záznamů: 1  

Mají muži a ženy v ČR odlišné postoje k práci?

 1. 1.
  0041025 - SOÚ 2007 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vohlídalová, Marta
  Mají muži a ženy v ČR odlišné postoje k práci?
  [Do Men and Women in the Czech Republic Have Different Approaches to Work.]
  Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 7, č. 1 (2006), s. 26-31. ISSN 1213-0028
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS700280503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: gender inequalities * labour market * attitudes
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.genderonline.cz

  Postavení mužů a žen na trhu práce v České Republice není rovnocenné. Mnoho autorů a autorek, kteří se zabývají vysvětlením příčin těchto nerovností, zdůrazňují působení nejrůznějších strukturálních bariér a genderových stereotypů na straně zaměstnavatelů. Článek se snaží odpovědět na otázku, zda jsou to primárně rozdílné hodnoty mužů a žen, nebo naopak strukturální omezení, co vede k prokazatelně horšímu postavení žen na trhu práce v ČR. Analýza dat prokázala, že neexistují výraznější rozdíly v postojích mužů a žen k práci. Představa, že ženy zastávají rezervovanější postoj k práci a že jsou méně ambicióznější než muži, se tedy nezakládá na pravdě. Výsledné postavení žen a mužů na pracovním trhu je tedy ovlivněno spíše souhrou strukturálních omezení, genderových stereotypů a aktivních voleb jedinců v rámci těchto omezení. Zjištění jsou založena na kvantitativní analýze dat pocházejících z šetření 5510 respondentů, které proběhlo v r. 2005.

  The position of men and women on the Czech labour market is not equal. Many authors concerned with explanation of the reasons of the gender inequalities on the labour market emphasize the role of structural barriers and gender stereotypes. In this paper I am trying to answer the question whether it is either the existence of structural barriers or different attitudes of men and women towards work that is the cause of the obvious gender inequality on the Czech labour market. The analysis revealed that the differences in attitudes of men and women towards work are marginal and that many gender stereotypes according to which women are less ambitious employees than men are untenable. The structural barriers and gender stereotypes are thus possible to be considered as the principal causes of the gender inequalities on the Czech labour market. The findings are based on a quantitative analysis of data collected in a study of 5 510 respondents in 2005 in the Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134618

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.