Počet záznamů: 1  

Different elution modes and field programming in gravitational field-flow fractionation: Field programming using density and viscosity gradients

 1. 1. 0040608 - UIACH-O 2007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Plocková, Jana - Chmelík, Josef
  Different elution modes and field programming in gravitational field-flow fractionation: Field programming using density and viscosity gradients.
  [Různé eluční módy a programování silového pole v gravitační field flow frakcionaci. Programování silového pole pomocí gradientů hustoty a viskozity.]
  Journal of Chromatography A. Roč. 1118, č. 2 (2006), s. 253-260. ISSN 0021-9673
  Grant CEP: GA MZe QD1005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: gravitational field flow fractionation * focusing elution mode * carrier liquid density
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.554, rok: 2006

  The work is devoted to experimental verification of the influence of carrier liquid density and viscosity.

  Práce je věnována experimentálnímu ověření vlivu hustoty a viskozity nosné kapaliny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134294