Počet záznamů: 1  

Pore-Forming and Enzymatic Activities of Bordetella pertussis Adenylate Cyclase Toxin Synergize in Promoting Lysis of Monocytes

 1. 1.
  0040415 - MBU-M 2007 RIV SIGLE US eng J - Článek v odborném periodiku
  Basler, Marek - Mašín, Jiří - Osička, Radim - Šebo, Peter
  Pore-Forming and Enzymatic Activities of Bordetella pertussis Adenylate Cyclase Toxin Synergize in Promoting Lysis of Monocytes.
  [Kanálotvorná a enzymatická aktivita Adenylát cyklázového toxinu Bordetella pertussis synergizují v působení lyze monocytů.]
  Infection and Immunity. Roč. 74, č. 5 (2006), s. 2207-2214. ISSN 0019-9567
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5020406; GA MŠk 1M0506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: bordetella pertussis * cyaa * cytotoxicity
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 4.004, rok: 2006

  We used here the non-acylated proCyaA, unable to form membrane pores, and the specific CyaA mutants exhibiting a selectively reduced hemolytic activity but full capacity to elevate cAMP in cells, to corroborate the observation that enzymatic depletion of cellular ATP due to toxin action is sufficient to promote cell death and lysis. It is further shown, that pore-forming (hemolytic) activity of CyaA synergizes with the invasive AC enzyme activity in maximizing the overall cytolytic potency of the toxin

  Použili jsme neacylovaný proCyaA, který netvoří membránové póry, a specifické CyaA mutanty vykazující selektivně sníženou hemolytickou aktivitu, ale mající plnou schopnost zvyšovat cAMP v buňkách, k podpoření pozorování, že enzymatická deplece buněčného ATP díky akci toxinu je dostačující ke způsobení buněčné smrti a buněčné lyze. Dále jsme ukázali, že hemolytická aktivita CyaA synergizuje s invazivní AC aktivitou a tím maximalizuje celkovou cytolytickou aktivitu toxinu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134140