Počet záznamů: 1  

Bordetella adenylate cyclase toxin induces a cascade of morphological changes of sheep erythrocytes and localizes into clusters in erythrocyte membranes

 1. 1. 0040411 - MBU-M 2007 RIV SIGLE US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vojtová, Jana - Kofroňová, Olga - Šebo, Peter - Benada, Oldřich
  Bordetella adenylate cyclase toxin induces a cascade of morphological changes of sheep erythrocytes and localizes into clusters in erythrocyte membranes.
  [Adenylátcyklázový toxin bakterie Bordetella indukuje kaskádu morfologických změn ovčích erytrocytů a nachází se ve shlucích v erytrocytární membráně.]
  Microscopy Research and Technique. Roč. 69, - (2006), s. 119-129. ISSN 1059-910X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5020406
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: cyaa * scanning electron microscopy * transmission electron microscopy
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.680, rok: 2006

  This research article describes effects of Adenylate cyclase toxin (CyaA) of Bordetella pertussis on morphology of sheep erythrocytes and its localization in erythrocyte membranes. CyaA was shown to induce a cascade of morphological changes of erythrocytes, such as shrinkage, formation of membrane projections, and blebs and swelling. Further, immunolabeling of inserted CyaA-232/FLAG molecules with specific anti-FLAG antibodies and IgG-gold particles indicated a clustered distribution of CyaA molecules in erythrocyte membrane. This was confirmed by immunofluorescence and confocal microscopy, which revealed uniform stoichiometry of CyaA clusters, suggesting CyaA binding into specific domains in erythrocyte membrane

  V tomto článku je popsán efekt adenylátcyklázového toxinu (CyaA) bakterie Bordetella pertusis na morfologii ovčích erytrocytů a jeho lokalizace v membráně erytrocytů. Bylo ukázáno, že CyaA indukuje postupnou změnu morfologie erytrocytů, jež zahrnuje smrštění buněk, tvorbu výběžků a váčků a bobtnání buněk. Dále, imunodetekce zanořených molekul CyaA-232/FLAG pomocí specifické protilátky anti-FLAG a sekundární protilátky s navázanou partikulí koloidního zlata ukázala, že molekuly CyaA se nacházejí v membráně ve shlucích. Pomocí konfokální mikroskopie byla dále zjištěna uniformní stechiometrie shluků molekul CyaA, což naznačilo možnost, že se molekuly CyaA váží do specifických oblastí v membráně erytrocytů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134136