Počet záznamů: 1  

Ice hockey arena: national pride or normal business?

 1. 1. 0040394 - NHU-N 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Münich, Daniel - Humphreys, B. R.
  Ice hockey arena: national pride or normal business?.
  [Hokejová hala: národní chlouba nebo normální byznys?.]
  Prague Business Journal. Roč. 7, č. 6 (2002), s. 11 ISSN 1211-3514
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7085904
  Klíčová slova: ice hockey arena * costs and benefits
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6129219&site=ehost-live

  The International Ice Hockey League Federation conditioned the award of the 2004 World Ice Hockey Championship to the Czech Republic on the building of a new ice hockey arena. What are the expected costs and benefits associated with the new arena? Which parties will bear the incumbent risks?

  Uspořádání mistrovstí světa v ledním hokeji v roce 2004 v České republice podmínila Mezinárodní hokejová federace postavením nové hokejové haly. Jaké jsou předpokládané náklady a přínosy spojené s novou halou? Které strany ponesou rizika?
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134123