Počet záznamů: 1  

Pyruvate:Quinone Oxidoreductase in Corynebacterium glutamicum: Molecular Analysis of the pqo Gene, Significance of the Enzyme, and Phylogenetic Aspects

 1. 1. 0040377 - MBU-M 2007 RIV SIGLE US eng J - Článek v odborném periodiku
  Schreiner, M. E. - Riedel, Ch. - Holátko, Jiří - Pátek, Miroslav - Eikmanns, B. J.
  Pyruvate:Quinone Oxidoreductase in Corynebacterium glutamicum: Molecular Analysis of the pqo Gene, Significance of the Enzyme, and Phylogenetic Aspects.
  [Pyruvát:chinon oxidoreduktasa z Corynebacterium glutamicum: Molekulární analýza genu pqo, význam enzymu a fylogenetické aspekty.]
  Journal of Bacteriology. Roč. 188, č. 4 (2006), s. 1341-1350. ISSN 0021-9193
  Grant CEP: GA ČR GA525/04/0548
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: corynebacterium glutamicum * pqo * molecular analysis
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.993, rok: 2006

  The expression analysis of the C. glutamicum PQO gene (pqo), its inactivation and overexpression, and possible functions of the PQO enzyme for growth and amino acid production is reported. Distribution of PQO and POX enzymes in prokaryotes and the phylogeny of these proteins is described

  V práci je popsána analýza exprese genu pqo z Corynebacterium glutamicum, jeho inaktivace a zvýšená exprese a možné funkce enzymu pQO při růstu a produkci aminokyselin. Je popsána distribuce enzymů PQO a POX v prokaryotech a fylogeneze těchto proteinů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134109