Počet záznamů: 1  

Cloning the genes and DNA binding properties of high mobility group B1 (HMGB1) proteins from the human blood flukes Schistosoma mansoni and Schistosoma japonicum

 1. 1.
  0040218 - BFU-R 2007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  De Oliveira, F.M.B. - Da Silva, I.C.dA. - Rumjanek, F.D. - Dias-Neto, E. - Guimaraes, P.E.M. - Verjovski-Almeida, S. - Štros, Michal - Fantappié, M.R.
  Cloning the genes and DNA binding properties of high mobility group B1 (HMGB1) proteins from the human blood flukes Schistosoma mansoni and Schistosoma japonicum.
  [Klonování genů a DNA vazebné vlastnosti proteinů HMGB z lidských parazitů Schistosoma mansoni a Schistosoma japonicum.]
  Gene. Roč. 377, - (2006), s. 33-45. ISSN 0378-1119
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/05/2031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507
  Klíčová slova: HMGB1 * Schistosoma mansoni * Schistosoma japonicum
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.721, rok: 2006

  The parasitic helminthes S. mansoni and S. japonicum contain HMGB1 proteins of primary amino acid sequences and DNA binding properties homologous to vertebrate proteins. Southern hybridization and DNA sequencing revealed a single copy HMGB1 gene. Although DNA binding properties of SmHMGB1 (or SjHMGB1) protein seem to be similar to those previously reported with human HMGB1, we have observed two important differences relative to those observed with the human HMGB1: (i) the inability of the isolated SmHMGB1 domain A to bend DNA (as revealed by T4 ligase-mediated circularization assay), and (ii) higher DNA supercoiling and bending potential of the SmHMGB1 protein as compared to its human counterpart.

  Paraziti S. mansoni a S. japonicum obsahují proteiny HMGB1, které mají podobné aminokyselinové sekvence a DNA vazebné schopnosti jako savčí proteiny. Southern hybridizace prokázala existenci jedné kopie HMGB genu. I když se v mnohém DNA vazebné vlastnosti proteinu SmHMGB1 (nebo SjHMGB1) shodují s lidským proteinem HMGB1, pozorovali jsme tyto odlišnosti: (i) neschopnost izolované domény A proteinu SmHMGB1 ohýbat DNA a (ii) vyšší potenciál proteinu SmHMGB1 superspiralizovat a ohýbat DNA ve srovnání s lidským proteinem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134014