Počet záznamů: 1  

Magnetic propertiesof Lu.sub.2./sub.Fe.sub.16./sub.X (X = Fe, Ni, Cr, Si) intermetallics under high hydrostatic pressure

 1. 1.
  0039960 - FZU-D 2007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kamarád, Jiří - Andreev, Alexander V. - Machátová, Zuzana - Arnold, Zdeněk
  Magnetic propertiesof Lu2Fe16X (X = Fe, Ni, Cr, Si) intermetallics under high hydrostatic pressure.
  [Magnetické vlastnosti intermetalických sloučenin Lu2Fe16X (X = Fe, Ni, Cr, Si) za vysokých hydrostatických tlaků.]
  Journal of Alloys and Compounds. 408-412, - (2006), s. 151-154. ISSN 0925-8388
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA202/02/0739; GA MŠk(CZ) ME 495
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: intermetallic compounds * Lu2Fe17 * magnetic properties * high pressure
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.250, rok: 2006

  The ferromagnetic state is stabilized by the substitution in all the Lu2Fe16X (X= Ni, Cr, Si) intermetallics. The effect of pressure on TC of the Lu2Fe16Xintermetallics coincides with changes of TC that are induced by hydrogenation in Lu2Fe17Hx. Pressure induced changes of saturated magnetization of Lu2Fe16X depend on a kind of X-element. Magnetocrystalline anisotropy of Lu2Fe17 is strongly reduced by the substitution of Cr for Fe only

  Substituce Ni, Cr a Si stabilizují feromagnetický stav ve všech intermetalických sloučeninách typu Lu2Fe16X (X= Ni, Cr, Si). Vliv tlaku na TC v těchto sloučeninách je v souhlase s změnami TC vyvolanými hydrogenací sloučeniny Lu2Fe17. Tlakem vyvolané změny nasycené magnetizace sloučenin Lu2Fe16X závisí na typu prvku X. Magnetokrystalová anizotropie Lu2Fe17 je výrazně snížena pouze substitucí Cr u sloučeniny Lu2Fe16Cr
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133840