Počet záznamů: 1  

Background of two characteristic features of shape memory phenomena

 1. 1. 0039215 - UTAM-F 2007 RIV SIGLE US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kafka, Vratislav - Vokoun, David
  Background of two characteristic features of shape memory phenomena.
  [Základ dvou charakteristických vlastností jevů tvarové paměti.]
  Journal of Intelligent Material Systems and Structures. Roč. 17, č. 6 (2006), s. 511-520 ISSN 1045-389X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: shape memory * moduli * threshold stress
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Impakt faktor: 1.276, rok: 2006

  The changes of Young’s moduli accompanying martensitic transformation of binary shape memory (SM) alloys are explained on the basis of potentials of interatomic forces, and their shifts due to temperature changes. The observed linear relation between temperature and the threshold stress level necessary for stress induced martensitic transformation follows from the model.

  Změny modulu pružnosti doprovázející martenzitickou transformaci binárních slitin s tvarovou pamětí jsou vysvětleny na základě potenciálů meziatomových sil a jejich posunu způsobeného změnami teploty. Pozorovaný lineární vztah mezi teplotou a prahovým napětím nutným pro napěťově vyvolanou martenzitickou transformaci vyplývá z modelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133371