Počet záznamů: 1  

Resumé diskuse

 1. 1.
  0038922 - UCL-M 2006 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kubínová, Marie - Praks, Vítězslav
  Resumé diskuse.
  [A summary of the discussion.]
  Česká literatura. Roč. 53, č. 5 (2005), s. 683-687. ISSN 0009-0468.
  [Literatura jako text mezi texty. Praha, 8. 6. 2004]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA405/03/0416
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: semiotics
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Shrnutí diskuse v závěru kolokvia.

  A summary of discussion at the end of the colloquium.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133135