Počet záznamů: 1  

Carbon Powder Based Films on Traditional Solid Electrodes as an Alternative to Disposable Electrodes

 1. 1.
  0038891 - UFCH-W 2007 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Josypčuk, Bohdan - Barek, J. - Fojta, Miroslav
  Carbon Powder Based Films on Traditional Solid Electrodes as an Alternative to Disposable Electrodes.
  [Inkoustové filmy z uhlíkových prášků na tradičních pevných pracovních elektrodách jako alternativa elektrod na jedno použití.]
  Electroanalysis. Roč. 18, č. 11 (2006), s. 1126-1130. ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA MPO 1H-PK/42; GA ČR GA203/03/0182; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z50040507
  Klíčová slova: voltammetry * solid electrodes * ink film * disposable sensor
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.444, rok: 2006

  The covering of conventional solid electrode with a film using an ink containing a conductive powder and a polymer enables to broaden the potential window of the original solid electrode. A solid silver amalgam electrode covered with such a film exhibits a potential window from 600 mV to +1400 mV vs. SCE reference electrode. The renewal of the film is fast and simple: the electrode can be simply wiped with a filter paper to remove the old film and immersed into an ink solution or 1-2 .mu.l of this ink solution can be applied to the surface of the electrode with a micro dispenser to form a new film. Therefore, just the inexpensive film at the electrode surface is disposable and there is no need to dispose the whole, more expensive electrode. Moreover, when a suitable electrochemical pre-treatment of the film electrode is applied, the same film can be used for reproducible measurements for several days.

  Nanesení filmu z inkoustu obsahujícího vodivý prášek a polymer na konvenční pevnou elektrodu dovoluje rozšířit pracovní oblast potenciálů původní elektrody. Pevná stříbrná amalgamová elektroda pokrytá grafitovým filmem dovoluje pracovat i do +1400 mV. Výměna filmu je rychlá (cca 2–3 min) a velmi jednoduchá – stačí elektrodu otřít o filtrační papír a znovu ji ponořit do inkoustu nebo mikrodávkovačem nanést na elektrodu 1–2 .mu.l inkoustu. Tímto se uplatňuje princip "elektrody na jedno použití" bez nutnosti výměny celé elektrody nebo její části. Na druhou stranu, při vhodné elektrochemické regenerací povrchu, se dají se stejným filmem provádět reprodukovatelná měření po dobu i několika dnů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133115