Počet záznamů: 1  

Spatial Resolution of the Medipix-2 as Neutron Pixel Detector

 1. 1. 0031630 - UTAM-F 2006 RIV SIGLE NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Jakůbek, J. - Holý, T. - Lehmann, E. - Pospíšil, S. - Uher, J. - Vacík, J. - Vavřík, Daniel
  Spatial Resolution of the Medipix-2 as Neutron Pixel Detector.
  [Prostorové rozlišení pixelového detektoru Medipix-2 využitého pro detekci neutronů.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A. Roč. 546, - (2005), s. 164-169. ISSN 0168-9002.
  [International Workshop on Radiation Imaging Detectors /6./. Glasgow, Scotland, 25.07.2004-29.07.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: neutron detection * neutronography * X-ray
  Kód oboru RIV: JB - Senzory, čidla, měření a regulace
  Impakt faktor: 1.224, rok: 2005

  Nowadays promising digital detector systems such as Medipix are available and make possible real-time imaging with high sensitivity and broad dynamic range. The detector can be adapted for neutron detection by deposition of a converter layer to its surface. Thermal neutrons are converted in the layer into secondary radiation which can be subsequently detected by the pixel detector. The Medipix-2 device was tested as a neutron detector with different types of converters using a collimated beam of thermal neutrons. Converter materials were examined with aim to reach maximal spatial resolution at reasonable detection efficiency. Several images of real objects demonstrating the capabilities have been examined. The performance of the imager was compared with several types of contemporary neutron imaging systems. The results demonstrate superior properties of the Medipix-2 based neutron imager in terms of spatial resolution, linearity and dynamic range

  V současné době se staly dostupnými slibné digitální detektorové systémy jako je například Medipix. Díky nimž se stalo možné zobrazování v reálném čase a s velkým dynamickým rozsahem. Detektor může být po nanesení konverzní vrstvy na povrch přizpůsoben na detekci neutronů. Tepelné neutrony v této vrstvě vytvářejí sekundární radiaci, která je následně pixelovým detektorem detekována. Systém Medipix-2 byl pomocí svazku kolimovaného svazku tepelných neutronů testován jako detektor neutronů a to při použití různých typů konvertorů. Konverzní materiály byly zkoušeny s ohledem na dosažení maximálního prostorového rozlišení a přiměřené detekční účinnosti. Chování získaného zobrazovacího zařízení bylo porovnáno s několika typy současných zobrazovacích systémů neutronů. S ohledem na prostorové rozlišení, linearitu a dynamický rozsah ukázaly výsledky mimořádné vlastnosti zobrazovacího zařízení postaveného na detektoru Medipix-2
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0132307