Počet záznamů: 1  

Teorie relativity a relativita teorie

 1. 1.
  0031011 - FLU-F 2006 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havlík, Vladimír
  Teorie relativity a relativita teorie.
  [The Theory of Relativity and the relativity of theory.]
  Filosofický časopis. Roč. 53, č. 6 (2005), s. 878-893. ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: theory of relativity * relativism * philosophy of science
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Stať se zabývá fyzikální relativitou a filosofickým relativismem na pozadí vzniku a formulace Einsteinovy teorie relativity. Uvažuje se zde otázka, zda je obhajitelný ontologický či kosmologický relativismus na základě diskuse o existenci možných alternativních teorií skutečnosti, tj. relativních, ekvivalentních a neekvivalentních teorií.

  The article deals with physical relativity and with philosophical relativism against the background of the emergence and formulation of Einstein’s theory of relativity. The question is posed as to whether either ontological or cosmological relativism is defensible on the basis of a treatment of the existence of possible alternative theories of reality: that is, relative, equivalent and non-equivalent theories.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131802