Počet záznamů: 1  

Cytokine production by porcine mononuclear leukocytes stimulated by mitogens

 1. 1.
  0030947 - UZFG-Y 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Rašková, G. - Kovářů, František - Bártová, J.
  Cytokine production by porcine mononuclear leukocytes stimulated by mitogens.
  [Produkce cytokinů mononukleárními leukocyty stimulovanými mitogeny u prasete domácího.]
  Acta veterinaria Brno. Roč. 74, - (2005), s. 521-525. ISSN 0001-7213
  Grant CEP: GA ČR GA524/05/0267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: cytokine * ELISpot * mitogen
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 0.353, rok: 2005

  The aim of the study was to contribute to the understanding of the postnatal development of the immune system in domestic pigs by studying in vitro cytokine production by mononuclear leukocytes stimulated with pokeweed mitogen and concanavalin A. The production of interleukin 1 beta, interferon gama, and tumour necrosis factor alfa was evaluated. The mitogenic effect was studied in cultures of two different cell concentrations and assessed by the ELISpot method, The stimulatory effect was detected in IL-1beta-secreting cells after exposure to PWM (stimulation index, 6.15 and 5.42)and to Con A (stimulation index, 2.12 and 2.63). IFN-gama-secreting cells at the concentration of 1x10 5 cells/ml responded to PWM to a low degree (stimulation index 1.9). Con A alone or combined with PWM had no stimulatory effect on either IFN-gama- or TNF-alfa-secreting cells, as compared with the controls.

  Cílem práce bylo přispět k pochopení postnatálního vývoje imunitního systému prasete domácího. Studována byla in vitro produkce cytokinů mononukleárními leukocyty stimulovanými pokeweed mitogenem (PWM) a konkanavallinem A (ConA). Hodnocena byla produkce interleukinu 1 beta, interferonu gama a faktoru nekrotizujícího tumory alfa (TNF-alfa). Účinek mitogenů byl stanovován u dvou různých koncentrací buněk metodou ELISpot. Stimulační účinek byl zjištěn u buněk secernujících IL-1beta po expozici PWM (stimulační index 6.15, respective 5.42) a Con A (stimulační index 2.12, respektive 2.63). Méně výrazný stimulační efekt PWM byl prokázán u buněk secernujících IFN-gama při koncentraci 1x10 5/ml (stimulační index 1.9). ConA samotný, ani v kombinaci s PWM neměl ve srovnání s kontrolami u buněk secernujících IFN-gama i TNF-alfa žádný stimulační účinek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131748