Počet záznamů: 1  

Recommended Vapor Pressure of Solid Naphthalen

 1. 1.
  0030781 - FZU-D 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Růžička, K. - Fulem, Michal - Růžička, V.
  Recommended Vapor Pressure of Solid Naphthalen.
  [Doporučený tlak par naftalenu v pevném skupenství.]
  Journal of Chemical and Engineering Data. Roč. 50, - (2005), s. 1956-1970. ISSN 0021-9568
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: solid naphthalene * vapor pressure * enthalpy of vaporization * enthalpy of fusion
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.610, rok: 2005

  Recommended vapor pressures of solid naphthalene, which are consistent with calorimetric enthalpies of sublimation and also with properties at the triple point temperature (vapor pressure, enthalpy of vaporization and enthalpy of fusion ), were established.

  Doporučené tlaky par naftalenu v pevném skupenství, které jsou konzistentní s kalorimetrickými entalpiemi sublimace a také s vlastnostmi při teplotě trojného bodu ( tlak par, entalpie vypařování a entalpie tání), byly stanoveny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131606