Počet záznamů: 1  

Comparing CO2 storage and advection conditions at night at different carboeuroflux sites

 1. 1. 0030366 - UEK-B 2006 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Aubinet, M. - Berbigier, P. - Bernhofer, Ch. - Cescatti, A. - Feigenwinter, C. - Granier, A. - Grunwald, TH - Havránková, Kateřina - Heinesch, B. - Longdoz, B. - Marcolla, B. - Montagnani, L. - Sedlák, Pavel
  Comparing CO2 storage and advection conditions at night at different carboeuroflux sites.
  [Rozdíly v ukládání CO2 za různých advekčních podmínek v průběhu noci na experimentálních ekologických pracovištích sítě CARBOEUROFLUX.]
  Boundary Layer Meteorology. Roč. 116, č. 1 (2005), s. 63-94. ISSN 0006-8314
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: advection * CO2 storage * forest ecosystems
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví
  Impakt faktor: 1.414, rok: 2005

  Anemometer and CO2 concentration data from temporary campaigns performed at six CARBOEUROFLUX forest sites were used to estimate the importance of non-turbulent fluxes in nighttime conditions.While storage was observed to be significant only during periods of both low turbulence and low advection,the advective fluxes strongly influence the nocturnal CO2 balance.On the basis of the main factors determining the onset of advective fluxes,the advection velocity, which takes net radiation and local topography into account, was introduced as a criterion to characterise the conditions of storage enrichment/depletion.In particular,all sites where advection occurs show the onset of a boundary layer characterised by a downslope flow, negative vertical velocities and negative CO2 concentration gradients during nighttime. As a conseguence, vertical advection was observed to be positive at all sites, which corresponds to a removal of CO2 from the ecosystem.

  Během několika kampaní, které proběhly na šesti experimentálních ekologických pracovištích CARBOEUROFLUX, byla měřena koncentrace CO2 a směr a rychlost větru spolu s teplotou vzduchu. Zatímco ukládání CO2 bylo významné jen během období slabé turbulence a slabé advekce, advekční toky významně ovlivňují noční bilanci CO2. Charakterizujícím znakem ukládání nebo výdaje CO2 byla zvolena advekční rychlost, která je závislá na topografii a radiační bilanci. Všechna experimentální pracoviště s výskytem advekčního proudění se vyznačují mezní vrstvou charakterizovanou tokem po svahu, negativní vertikální rychlostí a negativním vertikální gradientem koncentrací CO2 během nočních hodin. Největší rozdíl mezi experimentálními stanovišti tvoří vzdálenost od hřebene, což ovlivňuje hloubku mezní vrstvy a hodnotu průměrné koncentrace CO2, což ovlivňuje distribuci sinku a zdroje CO2.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0120111