Počet záznamů: 1  

Sulfide, selenide and telluride glassy systems for optoelectronic applications

 1. 1.
  0029865 - URE-Y 2006 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
  Ležal, Dimitrij - Zavadil, Jiří - Procházka, M.
  Sulfide, selenide and telluride glassy systems for optoelectronic applications.
  [Sulfidové, selenidové a teluridové skelné systémy pro optoelektronické aplikace.]
  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Roč. 7, č. 5 (2005), 2281-2291. ISSN 1454-4164
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/05/0878
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: transmission * fluorescence spectroscopy * chalcogenide glasses * optical properties
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.138, rok: 2005

  Physical properties of chalcogenide glassy systems are strongly influenced by the presence of structural units and chemical bonds and by the presence of one or more glass forming region. The attention in this paper is focused on the preparation of high purity base glasses, their doping with rare earth elements and on their characterization by transmission and photoluminescence spectroscopy and by X-ray analysis.

  Fyzikální vlastnosti chalkogenidových skel silně závisí na vytváření strukturních jednotek, realizaci chemických vazeb a na přítomnosti jedné nebo vice oblastí sklotvornosti. Práce se zabývá přípravou vysoce čistých základních skel, jejich dotování prvky vzácných zemin a charakterizací pomocí transmisní a fotoluminiscenční spektroskopie a rtg analýzy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003315