Počet záznamů: 1  

Distribution of sulfur-containing aromatics between [hmim][Tf2N] and supercritical CO2: a case study for deep desulfurization of oil refinery streams by extraction with ionic liquids

 1. 1. 0029721 - UIACH-O 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Planeta, Josef - Karásek, Pavel - Roth, Michal
  Distribution of sulfur-containing aromatics between [hmim][Tf2N] and supercritical CO2: a case study for deep desulfurization of oil refinery streams by extraction with ionic liquids.
  [Distribuce sirných aromatických heterocyklů mezi [hmim][Tf2N] a superkritický CO2: případová studie pro hluboké odsiřování ropných produktů pomocí extrakce iontovými kapalinami.]
  Green Chemistry. Roč. 8, č. 1 (2006), s. 70-77. ISSN 1463-9262
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4031301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: ionic liquid * diesel fuel desulfurization * supercritical carbon dioxide
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.192, rok: 2006

  We report partition coefficients of several sulfur-containing aromatics between an ionic liquid ([hmim][Tf2N]) and supercritical CO2. Such data can be useful for “green” technologies of deep desulfurization of oil refinery streams.

  Práce uvádí hodnoty distribučních konstant několika sirných aromatických heterocyklů mezi iontovou kapalinu [hmim][Tf2N] a superkritický CO2. Údaje tohoto typu mohou být užitečné pro vývoj „zelených“ technologií hlubokého odsiřování ropných produktů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0119525