Počet záznamů: 1  

Codling moth cytogenetics: karyotype, chromosomal location of rDNA, and molecular differentiation of sex chromosomes

 1. 1.
  0028510 - ENTU-I 2006 RIV CA eng J - Článek v odborném periodiku
  Fuková, Iva - Nguyen, Petr - Marec, František
  Codling moth cytogenetics: karyotype, chromosomal location of rDNA, and molecular differentiation of sex chromosomes.
  [Cytogenetika obaleče jablečného: karyotyp, chromosomální lokalizace rDNA a molekulární diferenciace pohlavních chromosomů.]
  Genome. Roč. 48, - (2005), s. 1083-1092. ISSN 0831-2796
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA6007307
  Grant ostatní:IAEA(AT) 12055/R
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: CGH * codling moth * FISH
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.070, rok: 2005

  We performed a detailed karyotype analysis in the codling moth, Cydia pomonella, the key pest of pome fruit in the temperate regions of the world. The karyotype consisted of 2n = 56 chromosomes. In pachytene nuclei, a curious NOR (nucleolar organizer region) bivalent was observed. It carried 2 nucleoli, each associated with one end of the bivalent as confirmed by FISH with an 18S ribosomal DNA, which detected 2 clusters of rRNA genes. Pachytene oocytes showed a sex chromosome bivalent (WZ). Molecular differentiation of the sex chromosomes was studied using genomic in situ hybridization (GISH) and comparative genomic hybridization (CGH). GISH detected the W chromosome by strong binding of the female-derived DNA probe. With CGH, both the female-derived probe and male-derived probe evenly bound to the W chromosome. This suggested that the W chromosome is predominantly composed of repetitive DNA sequences occurring scattered in other chromosomes but accumulated in the W chromosome.

  Provedli jsme detailní analýzu karyotypu obaleče jablečného, Cydia pomonella, klíčového škůdce jádrového ovoce v oblastech mírného pásu celého světa. Karyotyp byl tvořen 2n = 56 chromosomy. V pachytenních jádrech jsme pozorovali kuriózni bivalent, nesoucí 2 organizátory jadérek (NOR), každý na opačném konci. Toto potvrdila i metoda FISH se sondou pro 18S ribosomální DNA, která detekovala 2 klastry rRNA genů. Pachytenní oocyty vykazovaly pár pohlavních chromosomů WZ. Pro studium jejich molekulární diferenciace jsme použili genomovou in situ hybridizaci (GISH) a komparativní genomovou hybridizaci (CGH). GISH detekovala chromosom W silnou vazbou se samičí genomovou DNA sondou. Při CGH chromosom W hybridizoval stejnoměrně se značenou samičí i samčí genomovou sondou. Z toho lze vyvodit, že chromosom W je tvořen převážně repetitivními sekvencemi DNA rozptýlenými po celém genomu, avšak akumulovanými na chromosomu W.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118444