Počet záznamů: 1  

Fine structure of the female reproductive ducts of Cyathocephalus truncatus (Pallas, 1781) (Cestoda: Spathebothriidea), from salmonid fish

 1. 1.
  0027325 - PAU-O 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Poddubnaya, L. G. - Mackiewicz, J. S. - Bruňanská, Magdaléna - Scholz, Tomáš
  Fine structure of the female reproductive ducts of Cyathocephalus truncatus (Pallas, 1781) (Cestoda: Spathebothriidea), from salmonid fish.
  [Ultrastruktura samičího reprodukčního systému Cyathocephalus truncatus (Pallas, 1781) (Cestoda: Spathebothriidea), parazita lososovitých ryb.]
  Folia Parasitologica. Roč. 52, č. 4 (2005), s. 323-338. ISSN 0015-5683
  Grant CEP: GA ČR GA206/03/1317; GA ČR GA524/04/0342
  Grant ostatní:Grantová agentura SR(SK) VEGA2/4177/04; Russian Foundation of Fundamental Research(RU) 05-04-48250
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Cestoda * ultrastructure * female reproductive system
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 1.138, rok: 2005

  The fine structure of the ovary, ovicapt, oviduct, fertilisation canal, vitelline ducts, vitelline reservoir, ovovitelline duct, ootype and Mehlis’ gland and proximal, middle and distal parts of the uterus of the spathebothriidean cestode, Cyathocephalus truncatus (Pallas, 1781), from salmoniform fish, has been studied for the first time by transmission electron microscopy (TEM). Emphasis was given to characteristics which might shed light on the unclarified phylogenetic position of spathebothriideans, belonging among the most basal tapeworms (Eucestoda). New for cestodes is the finding of a multinucleate cell that plugs the ovicapt lumen. Ultrastructural data on the female genital system of C. truncatus are compared and discussed with those for other cestodes.

  Poprvé byla studována transmisním elektronovým mikroskopem ultrastruktura ovárií, ovicaptu, oviduktu, fertilizačního kanálu, vitelinních kanálů, vitelinního rezervoáru, ovovitelinních kanálů, ootypu, Mehlisových žláz, a uteru spathebothriidní tasemnice Cyathocephalus truncatus (Pallas, 1781), parazita lososovitých ryb. Tyto ultrastrukturální charakteristiky by mohly osvětlit dosud nejasnou fylogenetickou pozici spathebothriidů, které patří k bazálním tasemnicím (Eucestoda). Nové pro skupinu tasemnic je zjištění, že mnohojaderná buňka uzavírá lumen ovicaptu. Ultrastrukturální údaje o samičím reprodukčním systému C. truncatus jsou porovnány a diskutovány s charakteristikami u jiných tasemnic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0117438