Počet záznamů: 1  

Regulation of ribosome synthesis in bacteria

 1. 1.
  0027000 - UMG-J 2006 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Krásný, Libor
  Regulation of ribosome synthesis in bacteria.
  [Regulace syntézy ribozomů v bakteriích.]
  RNA Club. České Budějovice: PřFUK Praha, 2005, s. 2.
  [RNA Club. České Budějovice (CZ), 10.03.2005]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: ribosome synthesis * bacteria
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  Rapidly growing bacteria need a high number of ribosomes to satisly the cells need for increased translation. Starving bacteria need a low number of ribosomes to limit energy expenditure.The number of ribosomes is regulated at the level of ribosomal RNA (rRNA) transcription.

  Rychle rostoucí bakterie potřebují velké množství ribozomů pro pokrytí potřeby zvýšené buněčné translace. Bakterie v podmínkách omezené výživy mají potřebu ribozomů nízkou kvůli šetření energií. Počet ribozomů je regulován na úrovni transkripce ribozomální RNA (rRNA).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0117135