Počet záznamů: 1  

Ruins of medieval castles as refuges for endangered species of molluscs

 1. 1. 0026708 - UEK-B 2006 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Juřičková, L. - Kučera, Tomáš
  Ruins of medieval castles as refuges for endangered species of molluscs.
  [Hradní zříceniny jako refugia ohrožených druhů měkkýšů.]
  Journal of Molluscan Studies. Roč. 71, - (2005), s. 233-246 ISSN 0260-1230
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
  Klíčová slova: molluscs, medieval castles, Central Europe
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.758, rok: 2005

  Molluscan communities were studied at 114 castles in the Czech Republic. A range of environmental factors were recorded at each, and analysed for their influence on species diversity.

  Měkkýší společenstva byla studována na 114 hradních zříceninách v ČR. Pro každou z nich byly zaznamenány environmentální proměnné a byl analyzován jejich vliv na druhovou diverzitu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0116909