Počet záznamů: 1  

Dislocation structures in 16MND5 pressure vessel steel strained in uniaxial tension

 1. 1.
  0026263 - UFM-A 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Obrtlík, Karel - Robertson, Ch. - Marini, B.
  Dislocation structures in 16MND5 pressure vessel steel strained in uniaxial tension.
  [Dislokační struktury oceli pro tlakové nádoby 16MND5 deformované jednoosým tahem.]
  Journal of Nuclear Materials. Roč. 342, - (2005), s. 35-41. ISSN 0022-3115
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: bainitic steels * dislocation structure * low temperature deformation
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Impakt faktor: 1.414, rok: 2005

  Cylindrical specimens of bainitic pressure vessel steel 16MND5 were strained in uniaxial tension at liquid nitrogen temperature. Dislocation structures and surface relief were studied at 2.5% and 8% of plastic deformation and their evolution with increasing plastic strain is documented. The knowledge of dislocation arrangements is the starting point to model the local stress states that can result in cleavage initiation.

  Válcové vzorky bainitické oceli pro tlakové nádoby 16MND5 byly deformovány jednoosým tahem při teplotě tekutého dusíku. Dislokační struktury a povrchový reliéf byly studovány při 2.5% a 8% plastické deformace jejich vývoj je dokumentován. Znalost dislokačních uspořádání je východiskem pro modelování stavů lokálního napětí, která mohou iniciovat štěpný lom.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0116539