Počet záznamů: 1  

Expression and potential role of fibroblast growth factor 2 and its receptors in human embryonic stem cells

 1. 1.
  0026094 - UEM-P 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dvořák, Petr - Dvořáková, D. - Košková, S. - Vidinská, M. - Najvirtová, M. - Krekáč, D. - Hampl, Aleš
  Expression and potential role of fibroblast growth factor 2 and its receptors in human embryonic stem cells.
  [Exprese a potenciální úloha fibroblastového faktoru 2 a jeho receptorů u lidských embryonálních kmenových buněk.]
  Stem Cells. Roč. 23, č. 8 (2005), s. 1200-1211. ISSN 1066-5099
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/03/1122; GA ČR(CZ) GA305/05/0434; GA MŠk(CZ) LN00A065
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: growth factor * human embryonic stem cells
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 6.094, rok: 2005

  Although the detection of several components of the fibroblast growth factor (FGF) signaling pathway in human embryonic stem cells (hESCs) has been reported, the functionality of that pathway and effects on cell fate decisions are yet to be established. In this study the expression of FGF-2, the prototypic member of the FGF family, and its receptors (FGFRs) was analyzed in undifferentiated and differentiating hESCs. The effects of FGF-2 on hESCs, acting as both exogenous and endogenous factor was also assessed. Based on the obtained data, we propose that endogenous FGF signaling pathway can be implicated in self-renewal and/or differentiation of hESCs.

  Ačkoliv u lidských embryonálních kmenových (ES) buněk již byly popsány různé komponenty signální dráhy fibroblastového růstového faktoru (FGF), funkčnost této signální dráhy nebyla dosud dobře prostudována. V této studii byla analyzována exprese FGF-2 a jeho receptorů (FGFR) v nediferencovaných a diferencujících lidských ES buňkách. Také byly analyzovány biologické efekty FGF. Data ukazují, že zejména signálování endogenním FGF se může uplatňovat v řízení sebeobnovy a diferenciace lidských ES buněk.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0116392