Počet záznamů: 1  

Soft X-ray emission of a fast-capillary-discharge device

 1. 1. 0025717 - UFP-V 2006 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Schmidt, Jiří - Koláček, Karel - Štraus, Jaroslav - Prukner, Václav - Frolov, Oleksandr - Boháček, Vladislav
  Soft X-ray emission of a fast-capillary-discharge device.
  [Měkké rtg. záření zařízení rychlého kapilárně výbojového zařízení.]
  Plasma Devices and Operations. Roč. 13, č. 2 (2005), s. 105-109. ISSN 1051-9998.
  [International Conference on High-Power Particle Beams, BEAMS /15th./. St. Petersburg, 18.7.2004-23.7.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KSK2043105; GA ČR(CZ) GA202/03/0711
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: pre-pulse plasma * capillary discharge * soft X-ray laser
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.271, rok: 2005

  The paper reports on technological modifications of the capillary discharge device, especially in spark gap region. Passively generated pre-pulse plasma was replaced by an external driver, which can independently control a pre-ionization capillary current. The time development of axial soft X-ray radiation of the modified capillary discharge device is presented as well.

  Článek referuje o technických modifikacích kapilárně výbojového zařízení, zejména v oblasti jiskřiště. Princip pasivně generované před-impulsní plasmy byl nahrazen externí jednotkou, která může nezávisle ovládat před-ionizační kapilární proud. Rovněž bude uveden časový vývoj měkkého rtg. záření ve směru osy kapiláry tohoto modifikovaného kapilárně výbojového zařízení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0116080