Počet záznamů: 1  

Genderové bariéry: příklad sexuálního obtěžování

 1. 1.
  0025651 - SOÚ 2006 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Křížková, Alena - Uhde, Zuzana
  Genderové bariéry: příklad sexuálního obtěžování.
  [Gender Barriers: Example of the Sexual Harassment.]
  Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 6, č. 2 (2005), s. 31-37. ISSN 1213-0028
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS700280503; GA ČR(CZ) GA403/05/2474
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: sexual harassment * research * gender discrimination
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  www.genderonline.cz

  Článek se věnuje fenoménu sexuálního obtěžování v pracovněprávních vztazích v ČR. Z teoretické perspektivy nahlíží sexuální obtěžování jako jeden z aspektů působení symbolické moci mužů nad ženami způsobující kulturní zneuznání žen a zároveň jako jeden z faktorů podporujících ekonomickou nerovnost mezi muži a ženami v západních společnostech. Dále se opírá o výzkum výskytu a forem sexuálního obtěžování v populaci ČR realizovaný Centrem pro výzkum veřejného mínění a oddělením Gender & sociologie SOÚ AV ČR.

  The article deals with the phenomenon of the sexual harassment in the working place in the Czech Republic. From the theoretical perspective it views sexual harassment as one of effects of men’s symbolic power over women causing cultural misrecognition of women and at the same time as one of factors supporting economic inequality between men and women in western societies. Furthermore, it is based on the research on incidence and forms of the sexual harassment in the population of the Czech Republic which was realized by the Public Opinion Research Center and by the department Gender & sociology of the Institute of Sociology, Academy of Science of the Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0116022

   
   
Počet záznamů: 1