Počet záznamů: 1  

De novo design of alpha-amylase inhibitor: A small linear mimetic of macromolecular proteinaceous ligands

 1. 1. 0025435 - UOCHB-X 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Marešová, Lucie - Pavlík, Manfred - Horn, Martin - Mareš, Michael
  De novo design of alpha-amylase inhibitor: A small linear mimetic of macromolecular proteinaceous ligands.
  [De novo design inhibitoru alfa-amylas: Malé linearní mimetikum makromolekulárních proteinových ligandů.]
  Chemistry & Biology. Roč. 12, č. 12 (2005), 1349-1357 ISSN 1074-5521
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GP203/02/P081; GA MŠk(CZ) OC D16.001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: amylase * peptide inhibitor * combinatorial chemistry
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 6.138, rok: 2005

  First low molecular weight inhibitor of alpha-amylases based on acyclic peptidic scaffold was designed de novo through the use of combinatorial chemistry.

  První nízkomolekulární inhibitor alfa-amylas vyvinutý de novo byl připraven peptidovou kombinatorní chemií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115824